Hướng dẫn cho cộng tác viên

Hướng dẫn cộng tác viên sử dụng hệ thống Finhou.com

M01 - Hướng dẫn đăng ký thành viên

Bước 1: Bạn truy cập vào website Finhou.com, chọn "Đăng ký" hoặc...

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin ...

Xem thêm

M100 - Hướng dẫn đăng ký cộng tác viên

Bước 1: Đăng nhập hệ thống theo link sau: Đăng nhập

Bước 2: Đi tới trang đăng kí cộng tác viên theo link sau: Đăng kí CTV

Xem thêm

M02 - Sử dụng tính năng chuyển đổi vai trò trên trang

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký trên hệ thống.

Bước 2: Chuyển đến trang thành viên (Dashboard) để sử dụng tính năng chuyển vai trò ...

Xem thêm

M102 - Sử dụng màn hình Dashboard của cộng tác viên

Bước 1: Đăng nhập vào trang thành viên bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký

Bước 2: Ở phần quản lý bất động sản người dùng có thể thêm bất động sản và làm đúng quy trình để đưa bất động sản ...

Xem thêm

M103 - Hướng dẫn chọn loại quản lý bất động sản

Bước 1: Đăng nhập hệ thống theo link sau: Đăng nhập...

Bước 2:Click vào mũi tên trên thanh menu và chọn vai trò Cộng tác Viên....

Xem thêm

M104 - Hướng dẫn đưa bất động sản quản lý độc lập

Bước 1:Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký trên hệ thống...

Bước 2:Click vào mũi tên trên thanh menu và chọn vai trò Cộng tác Viên...

Xem thêm

M105 - Bước 1: Chọn loại và địa chỉ - bđs quản lý độc lập

Bước 1: Sau khi chọn thêm mới bất động quản lý độc lập, giao diện sẽ hiện lên các bước thêm nhà cho thuê..

Bước 2:Sau khi hoàn thành các thông tin, click vào mục Thêm nhà thuê ...

Xem thêm

M106 - Bước 2: Mô tả bất động sản - bđs quản lý độc lập

Bước 1: Sau khi click vào mục Thêm nhà thuê, giao diện sẽ tiến đến bước 2 Mô tả (Cập nhật thông tin nhà cho thuê)..

Bước 2:Click vào lưu thông tin sau đó chọn "Tiếp theo" ...

Xem thêm

M107 - Bước 3: Thông tin bất động sản - bđs quản lý độc lập

Bước 1: Thông tin nhà cơ bản, ở đây người dùng sẽ cung cấp các thông tin ...

Bước 2: Chọn vào "lưu thông tin" và chọn nút "Tiếp theo"...

Xem thêm

M108 - Bước 4: Upload ảnh, ảnh 360, video, video 360 - bđs quản lý độc lập

Bước 1: Upload ảnh (chọn loại ảnh, Chọn file ảnh, mô tả ảnh)..

Bước 2: làm tương tự đối với ảnh 360, video, video 360...

Xem thêm

M109 - Bước 5: Thông tin dịch vụ, quy chế - bđs quản lý độc lập

Bước 1: Ở bước này người dùng sẽ cung cấp các thông tin..

Bước 2: Click vào lưu thông tin ...

Xem thêm

M110 - Hướng dẫn đưa bất động sản quản lý theo nhóm

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký trên hệ thống...

Bước 2:Click vào mũi tên trên thanh menu và chọn vai trò Cộng tác Viên ...

Xem thêm

M111 - Bước 1,2,3,4 Thông tin bất động sản cha - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Chọn loại bất động sản, loại con của bất động sản và địa chỉ bất động sản sau đó nhấp vào "thêm nhà thuê".

Xem thêm

M112 - Bước 5: Thêm, quản lý bđs con - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Ở bước này bạn chỉ cần chọn vào thêm phòng và bắt đầu thêm bất động sản con

Xem thêm

M113 - Bước 1: Mô tả bđs con - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Sau khi click vào mục Thêm nhà thuê, giao diện sẽ tiến đến bước 2 Mô tả (Cập nhật thông tin nhà cho thuê)..

Xem thêm

M114 - Bước 2: Thông tin bds con - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Sau khi click vào mục Tiếp theo, giao diện sẽ hiện đến bước 3: thông tin nhà cơ bản...

Bước 2: Click vào lưu thông tin và chọn nút "Tiếp theo" ...

Xem thêm

M115 - Bước 3: Upload ảnh, ảnh 360, video, video 360 bđs con - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Upload ảnh thường: Đầu tiên bạn chọn loại ảnh và nhập mô tả cho hình ảnh của bất động sản..

Bước 2: Click “thêm ảnh”, sau đó click "tiếp theo" ...

Xem thêm

M116 - Bước 4: Thông tin dịch vụ, quy chế bđs con - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Nhập các thông tin: Đối tượng cho thuê phòng, tiền điện, nước, phí dịch vụ, các hợp đồng...

Bước 2: Click vào lưu thông tin: ...

Xem thêm