Ai có quyền thừa kế khi đất ông bà để lại không di chúc?

Ai có quyền thừa kế khi đất ông bà để lại không di chúc?

Gia đình chị Ngọc có 3 anh em đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Nay bố mẹ chị mất nhưng không để lại di chúc, vậy mảnh đất của ông bà để lại cho con cháu sẽ được chia quyền thừa kế như thế nào?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp người để lại di sản thừa kế chết mà không để lại di chúc thì di sản thừa kế được chia theo các hàng, những người cùng hàng được hưởng phần thừa kế bằng nhau. Thứ tự các hàng như sau:

  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
  • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Lưu ý, những người ở hàng sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng trước (do đã chết, không có quyền hưởng thừa kế, bị truất quyền thừa kế hoặc từ chối nhận thừa kế). Như vậy, với trường hợp của gia đình chị Ngọc, 3 anh em chị sẽ được chia quyền thừa kế ngang bằng nhau, tức là mỗi người được hưởng 1/3 giá trị mảnh đất mà bố mẹ để lại (không di chúc).

Bên cạnh việc được hưởng quyền lợi, 3 anh em chị Ngọc là người thừa kế nên sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do bố mẹ để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Về thủ tục phân chia đất thừa kế, trước hết sẽ họp mặt gia đình để công bố về cách thức phân chia trên cơ sở quy định của pháp luật (Bộ luật dân sự năm 2015). Sau khi đã thỏa thuận được về vấn đề phân chia di sản thừa kế thì bạn cần làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng theo Điều 58 Luật công chứng 2014.

Một số giấy tờ anh em chị Ngọc cần chuẩn bị để hoàn thiện thủ tục này bao gồm: Văn bản thỏa thuận phân chia đất giữa các anh chị em trong gia đình; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất (đứng tên bố mẹ chị Ngọc); Giấy chứng tử và giấy tờ tùy thân của bố mẹ chị Ngọc; Giấy tờ tùy thân của 3 anh em chị Ngọc; Giấy tờ chứng minh quan hệ của người để lại tài sản thừa kế và người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật thừa kế…