F I N H O U

Loading

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP LÀM CỘNG TÁC VIÊN

Có 3 đối tượng phù hợp để làm cộng tác viên với
hệ thống Finhou - sàn giao dịch bất động sản thuê và cho thuê 4.0.

Đối tượng 1

Là chủ hoặc đại lí có chuỗi bất động sản cho thuê. Khi sử dụng Finhou, ngôi nhà của bạn sẽ đạt tỉ lệ full phòng lên đến hơn 90%, đồng thời quản trị ngôi nhà của mình bằng công nghệ thông minh và giảm thiểu chi phí.

Đối tượng 2

Là chủ doanh nghiệp hoặc đang kinh doanh hệ thống có đối tác thuộc tệp khách hàng mục tiêu của Finhou.

Là những người đang sống trong những thành phố lớn ở Việt Nam và trong độ tuổi đi thuê nhà và cho thuê nhà.

Đối tượng 3

Là những người muốn tạo cho mình một nguồn thu nhập thụ động bền vững và tăng trưởng với lĩnh vực bất động sản thuê và cho thuê, kể cả khi họ không có nhà, hay không có nhu cầu thuê nhà hoặc chưa có kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực này.